2022

2021 m.

2020 m.

2019 m.

IV ketvirtis:

III ketvirtis:

 II ketvirtis:

I ketvirtis:

2018 m.

IV ketvirtis:

III ketvirtis:

II ketvirtis:

I ketvirtis:

2017 m.

IV ketvirtis:

 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 • IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
 • Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

III ketvirtis:

 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 • III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
 • Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

II ketvirtis:

 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 • II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
 • Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

I ketvirtis:

 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 • I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
 • Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita