Darbo tvarkos taisyklės (taisyklės, taisyklių papildymas)