2022–2023 mokslo metų planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?

Visas atnaujinamas bendrąsias programas bei kompetencijų raidos aprašus galima rasti švietimo portale emokykla.lt.

Portalo nuoroda: https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/