Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aivaras Kunigonis (direktoriaus įsakymas „Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos vykdymą mokykloje“)

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno Simono Daukanto progimnazijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį“.

  1. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Korupcijos prevencijos programa (2024-2026 m.)
  2. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių planas (2024 m.)
  3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
  4. Informacijos apie pažeidimus Kauno Simono Daukanto progimnazijoje teikimo tvarka

Antikorupcinis ugdymas http://www.kaunas.lt/svietimas/antikorupcinis-ugdymas

Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimą čia.  

Sąžiningumo mokyklų tinklas