Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aivaras Kunigonis (direktoriaus įsakymas „Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos vykdymą mokykloje“)

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
  1. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Korupcijos prevencijos programa (2019-2021 m.)
  2. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Korupcijos prevencijos programa (2022-2023 m.)
  3. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių planas (2022 m.)

 

Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimą čia.  

Sąžiningumo mokyklų tinklas