10 Vas

Kad mokiniai daug pasiektų, gerai jaustųsi mokykloje, mokytojai nuolat ieško problemų sprendimo būdų- mokosi ir tobulina ugdymo procesą. Mokytis komandoje daug lengviau bendradarbiaujant su kolegomis bendraminčiais iš kitų mokyklų, dalijantis praktine patirtimi, ieškant mokymo ir profesinio tobulėjimo dermės. Todėl šiandien, vasario 10 d., mūsų progimnazijos vadovė Jekaterina Juknevičienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 10-čia besimokančių mokyklų tinklo (BMT) narių ir Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centru (KPKC) dėl bendradarbiavimo įvairiomis formomis ir būdais, kolegialiai dalintis patirtimi bei atskleisti savitumą ir išskirtinumą, akcentuojant mokymąsi kitaip, siekiant nuolatinės mokyklų kaitos ir tobulėjimo.