2 Spa

2017 m. rugsėjo 29 dieną Birštone vyko nacionalinė konferencija „E-mokymasis iš gamtos". Konferencijoje dalyvavo mūsų progimnazijos matematikos mokytoja Laima Daukšytė – Koncevičienė. Ji pristatė  gamtos ir įvairių dalykų patirtinio mokymo(si) programą bei veiklas, moderavo grupės „Kaip vystyti į besimokantįjį orientuotą gamtos mokslų mokymą/si naudojant novatoriškus mokymo metodus, grindžiamus susiformavusia mokymo patirtimi" diskusiją.

2017 10 01 17.16.09