3 Kov

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog mūsų progimnazija atrinkta dalyvauti projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ kaip viena iš 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas).

LR ŠMM ministro 2018m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-888 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/092bb9c2e78411e894a78279b4c56611?jfwid=-2icx9ex5p

Plačiau apie projektą:

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis