LRT.lt naujovė – unikali vaikams skirto saugaus turinio svetainė - http://eureka.lrt.lt/Flyer/newsletter/LRT_Vaikams.html

 

KAIP ATPAŽINTI VAIKO GABUMUS?

Gabumai - tai individualios psichologinės savybės, lemiančios vienokios ar kitokios veiklos sėkmę. Straipsnių nuorodos padės daugiau sužinoti apie vaikų gabumus, atpažinimo galimybes ir gabių vaikų tipus.

file:///C:/Users/Psicholog%C4%97/Downloads/Vaiko%20gabumai%20(4).pdf

file:///C:/Users/Psicholog%C4%97/Downloads/Atmintine_kaip_atpazinti_gabius_vaikus%20(4).pdf

http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/rezultatai/Stazuociu_produktai/2.Ausra_Gackiene/Apie_gabiu_vaiku_ugdyma.pdf

file:///C:/Users/Psicholog%C4%97/Downloads/Atmintine_kaip_atpazinti_gabius_vaikus%20(5).pdf

pedagogine pagalba

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – NTAKD), skatindamas  daugiau dėmesio skirti tėvų įtraukimui į psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją vykdo mokinių tėvų apklausą.  Prašome tėvų užpildyti šią apklausą nuorodoje http://ntakd.lrv.lt/lt/apklausos/mokiniu-tevu-apklausa.

 

 

Brošiūra Faktai tėvams

Brošiūra Faktai prevencijos vykdytojams

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU


Kvietimas mokytis Vilniaus lietuvių namuose ČIA.