a1

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

 

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
D. S. Džordanas

  TIKSLAS

Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesinę ir darbinę veiklą, pereiti iš mokymo į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI

  1.  Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  2.  Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones –  pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais  asmenimis).
  3.  Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo  programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  4.  Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis,  profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą  karjerą.
  5.  Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
  6.  Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  7.  Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo  institucijas.
  8.  Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

MOKINIO UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ

Koordinatorė - Laimutė Leonavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininkė - Lina Marčenkovienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pirmininkės pavaduotoja - Rasa Laima Tamašauskaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Nariai:
Kristina Pakalnienė, psichologė;
Jūratė Sapiegaitė, bibliotekos vedėja;
Janina Šulčienė, matematikos mokytoja ekspertė;
Elvyra Griūnienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
Ona Alekrinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Gražina Kazlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Kristina Labūnaitytė - Račkauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 
Nida Juozaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Urtė Vilkauskienė, pradinių klasių mokytoja;
Rūta Cylikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Jūratė Augūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.                                    

                                   

                                    .

 

  PROGIMNAZIJOJE TEIKIAMOS KARJEROS PASLAUGOS                           a2                                     

PAGRINDINIAI UGDYMO KARJERAI DOKUMENTAI

 Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

 Ugdymo karjerai programa

 METODINĖ MEDŽIAGA

 Mokinio knyga

 Mokytojo knyga

 PROFESIJŲ FILMAI

 Euroguidance filmukai apie karjeros planavimą (2012 m.)

 NAUDINGOS NUORODOS:

 Ugdymo karjerai informacinė svetainė - www.mukis.lt

 Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – http://www.aikos.smm.lt

 Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – http://www.euroguidance.lt

 Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – http://www.tinklas.lt/

 Lietuvos darbo biržos svetainė – http://www.ldb.lt/

 Valstybinė jaunimo reikalų taryba - http://www.jrd.lt/