PROGIMNAZIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS CENTRAS (PIKC)

Pagrindinis progimnazijos informacijos šaltinis – progimnazijos informacijos ir kultūros centras (biblioteka), savo veikla siekianti įgyvendinti mokyklos misiją ir tikslus, neatsiejama mokymo(si) proceso dalis.

Informacijos ir kultūros centras (biblioteka) – tai atskiras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Informacijos ir kultūros centras (biblioteka) teikia edukacines bei informacines paslaugas ir moko mokyklos bendruomenę naudotis informacinėmis technologijomis. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės mokiniams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų.

UŽDAVINIAI:

 • IKC fondų tvarkymas, jų nuolatinė peržiūra, komplektavimas.
 • Renginių, konkursų, akcijų, skatinančių mokinių skaitymą, organizavimas.
 • Teminių ir proginių parodų rengimas.
 • Pagalba renginių organizatoriams.

PROGIMNAZIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS CENTRO FUNKCIJOS:

 • komplektuojamas, tvarkomas saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomuose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
 • ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai;
 • sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
 • mokyklos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis technologijomis;
 • mokiniai rengiami tapti visą gyvenimą trunkančio mokymosi proceso dalyviais;
 • mokiniams teikiamos profesinio informavimo paslaugos.

PROGIMNAZIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS CENTRĄ SUDARO:

 • Bibliotekos fondas;
 • Didžioji skaitykla;
 • Mažoji skaitykla;
 • Vadovėlių saugykla.

Progimnazijos informacijos ir kultūros centre (bibliotekoje) vyksta integruotos pamokos, diskusijos, lankytojai atlieka kūrybinius darbus, ruošiasi pamokoms, rengiamos įvairios parodos, renginiai. Dalyvaujame progimnazijos vykdomoje projektinėje veikloje: įvairiuose projektuose, programose, renginiuose, papildant bibliotekos fondus aktualiais leidiniais, konsultuojant, teikiant informaciją, padedant rinkti ir apdoroti ją.

 • Mažojoje skaitykloje yra 12 paprastų ir 14 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga. Kompiuteriais mažojoje skaitykloje mokymosi tikslais dirbama pamokų metu ir po pamokų iki 15 val. Pertraukų metu kompiuteriais nedirbama. Mažojoje skaitykloje yra dokumentų kamera, projektorius, MultiBoard, muzikinis centras.
 • Didžiojoje skaitykloje yra 26 paprastos darbo vietos ir poilsio zona, kuria galima naudotis pamokų ir pertraukų metu iki 16 val. Skaitykloje yra muzikinis centras.
 • Bibliotekos fonde yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos interneto prieiga, kuriomis galima naudotis pamokų ir pertraukų metu iki 15.30 val. Fonde yra kopijavimo aparatas, knygų įrišimo įrenginys, muzikinis centras, elektroniniai ir spausdintiniai leidiniai.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • sudaromos sąlygos mokytis/mokyti skaityklose;
 • galima naudotis projektoriumi, kompiuteriais, MultiBoard;
 • teikiamos informacinės, konsultacinės paslaugos (asmeninės konsultacijos);
 • leidiniai išduodami į namus;
 • internetas.

2019 METAIS PRENUMERUOJAME:

 • žurnalą „Iliustruotas mokslas“;
 • žurnalas „Aviacijos pasaulis".