Psichologė Kristina Pakalnienė

Psichologas - tai specialistas, kuris gali padėti išmokti rasti išeitis iš sunkių situacijų, patikėti savo jėgomis, rasti vidinių resursų, nes visiems pažįstama būsena, kai viskas sekasi gerai, atrodo viskas mūsų rankose. Pergyvenimų ir nusivylimų metu, priešingai, atrodo, kad jėgų nebeliko. Tačiau, taip nėra. Jėgos yra, tik kaip jas pažadinti? Visada Tau gali padėti mokyklos psichologė.

Mokyklos psichologo tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Kreipkis į mokyklos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ar rūpesčių:

 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • nesutari su draugais;
 • jeigu iškyla sunkumų moksluose;
 • jautiesi vienišas/-a;
 • Tave aplankė liūdesys;
 • Tau sunku;
 • norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti ar tiesiog pabūti.

Visada esi laukiamas/-a  psichologės kabinete!

Mokyklos psichologė teikia pagalbą mokiniams,  jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams:

 • įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais ir mokytojais;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio problemoms spręsti;
 • šviečia tėvus, pedagogus ir kitus su vaiko ugdymu susijusius asmenis aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais bei padeda nustatyti asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (pvz.: psichologinio klimato, pasirengimo mokyklai, adaptacijos);
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, kurti palankesnį mokyklos/klasės mikroklimatą (pvz.: patyčių ir smurto prevencija) bei ugdyti sveiką gyvenseną (psichoaktyvių medžiagų prevencija);
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.

 

Darbo laikas:

psichologes grafikas

Psichologė dirba 411 kabinete,

Esat poreikiui, galimas ir kitas priėmimo laikas, iš anksto suderinus tel. 8 672 59324