2023-2024 m. m. nuomojamos patalpos

 102 kabinetas

 

 

Aktų salė

 

Sporto salė

 Sporto ir aktų salių, kabinetų nuoma sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt/