2020-2021 m. m.  nuomojamos patalpos

 102 kabinetas

 

 

Aktų salė

 

Sporto salė

 

2020 metų patalpų nuomos grafikas: