LRT.lt naujovė – unikali vaikams skirto saugaus turinio svetainė - http://eureka.lrt.lt/Flyer/newsletter/LRT_Vaikams.html

 KAIP ATPAŽINTI VAIKO GABUMUS?

Gabumai - tai individualios psichologinės savybės, lemiančios vienokios ar kitokios veiklos sėkmę. Straipsnių nuorodos padės daugiau sužinoti apie vaikų gabumus, atpažinimo galimybes ir gabių vaikų tipus.

Apie gabių vaikų ugdymą

Kaip atpažinti didelių gebėjimų vaiką? Patarimai tėvams

Tėvams apie gabius vaikus

 Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU

 

Brošiūra Faktai tėvams

Brošiūra Faktai prevencijos vykdytojams