1966 m.

Kauno 26-ąją vidurinę mokyklą buvo numatyta pastatyti Dainavos rajono Taikos prospekte pagal estų projektą, kurį parinko Vilniaus projektavimo institutas ir perdavė pritaikyti vietos sąlygomis MPJ Kauno filialui. Tai 1320 vietų mokykla su 32 klasėmis, valgykla, sporto ir aktų salėmis, 6 kabinetais (fizikos, chemijos, namų ruošos, sporto ir metodikos). Mokyklos statyba pagal šį projektą pradėta 1966 m. liepos mėnesį.

scan0002

 

1967 - 1968 m.

1967 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo darbą. Kadangi mokyklos statyba nebuvo baigta, 1967 rugsėjo 1 d. mokytojų ir mokinių kolektyvas pirmą kartą susirinko 25-osios vidurinės mokyklos kieme. Mokslo metai Kauno 26-oje vidurinėje mokykloje prasidėjo spalio 28 d. Mokyklos direktorium buvo paskirtas Kazimieras Skardžius, direktoriaus pavaduotojais: Albina Naujalytė, Nadiežda Borovkova, Izabelė Urbonavičienė. Į naująją mokyklą dirbti buvo paskirti 72 mokytojai.

Pirmasis mokyklos direktorius Kazimieras Skardžius

Pirmasis mokyklos direktorius Kazimieras Skardžius

 

1969 - 1970 m.

Mokyklą baigė pirmoji 17 abiturientų laida.

 

1971 - 1972 m.

Mokyklą baigė Diana Šleiniūtė - pirmoji abiturientė aukso medalininkė.

 

1976 - 1977 m.

Pirmasis mokyklos direktorius Kazimieras Skardžius išėjo dirbti į Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą. Naujuoju direktoriumi buvo paskirtas Antanas Jančiauskas. Naujuosius mokslo metus pradėjo 62 mokytojai, iš jų 42 turintys aukštąjį išsilavinimą. Mokykloje veikė 33 būreliai. Mokykloje mokėsi 1467 mokiniai, kurių pažangumas buvo 99,25%. Dvi abiturientės Rūta Černiakovaitė ir Danguolė Jurkšaitė baigė mokyklą aukso medaliu.

Mokyklos direktorius Antanas Jančiauskas

Mokyklos direktorius Antanas Jančiauskas

 

1978 - 1979 m.

Mokyklą baigė 94 abiturientai, iš jų net 3 aukso medaliu. Tai Raimonda Andzevičiūtė, Šarūnas Avižienis, Regina Židonytė. Sunku pasakyti, kiek mokykloje dirbo, pasikeitė  mokytojų. Savo darbo pirmus žingsnius mokyklos mokytojai pradėjo 25-oje vidurinėje mokykloje. Ilgą laiką mokykloje buvo dvi mokyklos: lietuvių ir rusų. Prisiglaudusi čia buvo ir 27-oji vidurinė mokykla.

 

1979 - 1980 m.

Mokyklą baigė aukso medaliu 2 abiturientės: Virginija Kišonaitė ir Rasa Lapinskaitė.

 

1980 - 1981 m.

Aukso medaliu mokyklą baigė Antanas Jankūnas ir Daiva Kizelevičiūtė.

 

1981 - 1982 m.

Mokyklą aukso medaliu baigė Ramunė Naginytė ir Lolita Spraunytė.

 

1983 m.

dominaitiene

Mokyklos direktore paskiriama Zita Biruta Dominaitienė, kuri mokyklai vadovavo iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Aukso medaliu mokyklą baigė Daiva Bielinskaitė.

 

1988 - 1989 m.

Mokyklą aukso medaliu baigė Almina Kaziūnaitė.

 

1989 - 1990 m.

Aukso medaliai įteikti abiturientėms Jurgitai Stanikūnaitei, Ingai Karputei, Vilmantei Starodomskytei ir Rūtai Serapinaitei. Mokykloje vyko kapitalinis remontas.

 

2001 m.

Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 476 Kauno 26-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Simono Daukanto vardas.

 

2011 m.

Mokyklos pradinių klasių mokytojai ekspertei Jolantai Žvirblienei suteiktas Metų mokytojo vardas.

i3IGOHS15

 

2015 m.

Kauno miesto tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-696 "Dėl Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktoriaus" paskirta eiti direktoriaus pareigas Jekaterina Juknevičienė nuo 2015 m. sausio 6 d. 

 

2016 m.

Kauno miesto savivaldybės tarybos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruoju planu, patvirtintu 2012 m. sausio 26 d. Nr. T-18, bei Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo organizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 m. priemonių planu ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo keitimo ir Kauno Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo" nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Kauno Simono Daukanto vidurinė mokyklos struktūra ir pakeistas pavadinimas į Kauno Simono Daukanto progimnaziją.

Iki 2016 m. buvęs mokyklos logotipas, herbas ir vėliava:

logotipas

Mokyklos logotipas

herbas
Mokyklos herbas

veliava
Mokyklos vėliava