KUO YPATINGA KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA:

 • mokykla 2017 metais švęs veiklos 50-metį;
 • tai nuolat kintanti pagal XXI amžiaus keliamus reikalavimus ir poreikius ugdymo įstaiga;
 • čia nėra vietos patyčioms;
 • čia dėsto geriausi savo srities specialistai;
 • mokyklos vadovybė nestokoja naujų inovatyvių idėjų;
 • siekiama nuolat tobulėti bei užtikrinti geriausias formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugas;
 • projektinės ir neformalaus ugdymo veiklos orientuotos ne tik į šiandienos, bet ir ateities vaikų poreikius;
 • progimnazija pasirinkusi gamtos mokslų kryptį (STEAM) per patyriminį mokymąsi;
 • parengta integruoto gamtos ir įvairių dalykų patirtinio mokymosi programa, prie progimnazijos įrengtas bandymų laukas, veikia robotikos būrelis 1-4 ir 5-8 klasėms, jaunųjų kompiuterininkų mokykla „Ateities išm@nieji“, savivaldybės lėšomis įrengta planšetinių kompiuterių klasė;
 • aktyvi projektinė veikla pagal progimnazijos pasirinktą kryptį;
 • vykdoma patirties sklaida per „Mokytojo TV“ (UPC), tarptautinėse ir šalies konferencijose;
 • progimnazija yra besimokančių mokyklų tinklo narė;
 • 7-8 klasių mokiniai dalyvauja tarptautinių mainų projektuose (Portugalijoje, Kroatijoje).
 • progimnazija dalyvauja ilgalaikiuose mokymuose – projekte „Aukštesnio lygio kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas. Mąstanti organizacija“.
 • 2017 m. Goethe‘s institutas tarp Vidurio ir Rytų Europos regione kuruojamų mokyklų – partnerių pasirinko mūsų progimnaziją  vienintele mokykla partnere Lietuvoje įgyvendinti 3-jų metų iniciatyvą PASCH (daugiau info https://www.goethe.de/ins/lt/lt/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20888146)