Mokyklos vizija

Saugi, atvira kaitai, besimokančių švietimo organizacijų tinklo dalis, teikianti paslaugas, atitinkančias ne tik dabarties, bet ir ateities mokinių poreikius mokykla.

 

Mokyklos misija

Kauno Simono Daukanto progimnazija padeda lavėti kiekvienam 6-14 metų amžiaus vaikui pagal individualius gebėjimus, skatina siekti asmeninės sėkmės ir kūrybiškai veikti besikeičiančioje visuomenėje bei gebėti mokytis aukštesnėje ugdymosi pakopoje, puoselėja žmogiškąsias vertybes, išsiskiria inovatyviu ir tyrinėjančiu ugdymu, aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, darnia lyderyste ir sėkmingu pokyčių įgyvendinimu.

 

Vertybės ir filosofija

Mokyklos filosofija – mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui, mokykla turi būti gyvenimas.

Mokyklos vertybės:

  • Asmeniniai bei mokyklos pasiekimai svarbūs šiandienos ir ateities sėkmei.
  • Kiekvieno atsakomybė už savo veiksmus, pilietiškumas.
  • Savigarba ir pagarba kitiems.
  • Mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų partnerystė.