Mokyklos vizija

Šiuolaikiška, atvira kaitai mokykla, kurioje patys kuriame ateitį.

 

Mokyklos misija

Kauno Simono Daukanto progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, padedanti lavėti kiekvienam vaikui pagal individualius gebėjimus, skatinanti siekti asmeninės sėkmės ir kūrybiškai veikti besikeičiančioje visuomenėje bei gebėti mokytis aukštesnėje ugdymosi pakopoje, puoselėjanti žmogiškąsias vertybes, išsiskirianti inovatyviu ir tyrinėjančiu ugdymu, aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, darnia lyderyste ir sėkmingu pokyčių įgyvendinimu.

 

Vertybės ir filosofija

Filosofija

Mes nespėliojame, kokia bus ateitis – mes ją kuriame!

Vertybės

Drąsa, kūrybiškumas, bendruomeniškumas.

Mes drąsiai svajojame, drauge augame ir ryžtingai veikiame.