Savaitės dienosLaikas
Pirmadienis 7:00 - 18:00
Antradienis 7:00 - 18:00
Trečiadienis 7:00 - 18:00
Ketvirtadienis 7:00 - 18:00
Penktadienis 7:00 - 18:00

Rūpinantis, kad būtų patogu vaikams ir tėvams, budėtojas mokyklą atrakina nuo 7 val. ryto.
Vaikai gali lankyti užimtumo klubą „DICTUM FACTUM“ iki 18 val. (daugiau informacijos skyriuje „VAIKO GEROVEI“)