VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

(tel. (8 37) 45 38 17)

Komisijos pirmininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Sigutė Kasakaitienė, metodinis@daukantas.kaunas.lm.lt

Komisijos sekretorė - pradinių klasių mokytoja metodininkė Jūratė Augūnienė, jurate.auguniene@daukantopro.lt

Komisijos nariai:

 • direktorės pavaduotojas ugdymui Aivaras Kunigonis, a.kunigonis@gmail.com
 • socialinė pedagogė Laimutė Graželienė, laimagrazeliene@gmail.com
 • socialinė pedagogė Lina Kralikauskienė, linamatel@gmail.com
 • vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Rasa Stasytienė, rasickina@gmail.com
 • specialioji pedagogė Toma Vaičiūtė, toma.vaiciute@daukantopro.lt
 • psichologė Kristina Pakalnienė, kristina.revuckaite@gmail.com
 • psichologė Evelina Palaitytė-Urbonė, evelina.urbone@daukantopro.lt
 • pradinių klasių mokytoja Rita Dulskienė, ritadulskiene@gmail.com
 • kūno kultūros mokytoja Ona Alekrinskienė, ona.alekrinskiene@gmail.com

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA:

(tel. 8 672 58599)

Komisijos pirmininkas - direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Jurgita Silickienė, ukis@daukantas.kaunas.lm.lt

Komisijos nariai:

 • anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė, alma93@gmail.com
 • lietuvių kalbos mokytoja Kristina Vaitilavičienė, vaitila@gmail.com

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

(tel. (8 37) 45 38 53)

Komisijos pirmininkė - direktorė Jekaterina Juknevičienė, direktore@daukantas.kaunas.lm.lt

Komisijos sekretorė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Kristina Vaitilavičienė, vaitila@gmail.com 

Komisijos nariai:

 • anglų kalbos mokytoja ekspertė Alma Rimkevičė, alma93@gmail.com
 • dailės mokytoja metodininkė Rasa Bakienė, rasa.bakiene@daukantopro.lt 
 • pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Laima Tamašauskaitė, rasatamasauskaite@gmail.com
 • kūno kultūros mokytoja metodininkė Ona Alekrinskienėona.alekrinskiene@gmail.com
 • Kauno miesto Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rosvita Rupšienė.

 

PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA:

(tel. (8 37) 45 38 53)

Komandos vadovė - direktorė Jekaterina Juknevičienė, direktore@daukantas.kaunas.lm.lt

Komandos nariai:

 • atsakingas už išorinę komunikaciją direktorės pavaduotojas ugdymui Aivaras Kunigonis, a.kunigonis@gmail.com
 • atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą direktorės pavaduotoja ugdymui Sigutė Kasakaitienė, metodinis@daukantas.kaunas.lm.lt
 • atsakinga už psichologinės pagalbos teikimą psichologė Kristina Pakalnienė, kristina.revuckaite@gmail.com  
 • atsakinga už vidinę komunikaciją socialinė pedagogė Laimutė Graželienė, laimagrazeliene@gmail.com
 • atsakingas už bendruomenės narių civilinį saugumą  direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Jurgita Silickienė, ukis@daukantas.kaunas.lm.lt