2018/2019 m. m. 

 

Koordinatorė Sigutė Kasakaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Pirmininkė Laima Daukšytė Koncevičienė, matematikos mokytoja ekspertė

Nariai: 

  • Rasa Laima Tamašauskaitė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
  • Jūratė Sapiegaitė, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, dorinio ugdymo (etika) vyresnioji mokytoja
  • Kristina Vaitilavičienė, lietuvių (gimtosios kalbos) metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
  • Alma Rimkevičė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja ekspertė
  • Laima Razbadauskytė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos vyresnioji mokytoja
  • Ona Alekrinskienė, kūno kultūros, menų, technologijų ir žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
  • Laima Daukšytė Koncevičienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja ekspertė