2021/2022 m. m. 

 

Pirmininkė Sigutė Kasakaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Nariai: 

  • Rasa Laima Tamašauskaitė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
  • Jūratė Sapiegaitė, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, dorinio ugdymo (etika) vyresnioji mokytoja
  • Kristina Vaitilavičienė, lietuvių (gimtosios kalbos) metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
  • Alma Rimkevičė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja ekspertė
  • Sandra Slapšienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
  • Ona Alekrinskienė, kūno kultūros, menų, technologijų ir žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
  • Rita Dulskienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja