KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS
 METODINĖ TARYBA
2017/2018 m. m. 

Vardas, pavardė

Pareigos

Dėstomas dalykas

Kvalifikacija

Sigutė Kasakaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

rusų kalba

mokytoja metodininkė

Rasa Laima Tamašauskaitė

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

Jūratė Sapiegaitė

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

etika

mokytoja

Alma Rimkevičė

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

anglų kalba

mokytoja ekspertė

Kristina Vaitilavičienė

Lietuvių (gimtosios kalbos) metodinė grupė

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

Laima Razbadauskytė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

biologija

vyresnioji mokytoja

Ona Alekrinskienė

Kūno kultūros, menų, technologijų ir žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė

kūno kultūra

mokytoja metodininkė

Laima Daukšytė Koncevičienė

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

matematika

vyresnioji mokytoja