Mokiniai priimami į Simono Daukanto progimnaziją vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 dienos sprendimu. 

Priėmimas į Kauno Simono Daukanto progimnaziją pradedamas kovo 7 d. 12.00 val.

 

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. galima teikti:

 • per informacinę sistemą nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • progimnazijoje raštinėje pildant popierinę prašymo formą (nuo 8.00 iki 16.00 val.)

Prašymų pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos sudarant priimamų mokinių sąrašus.

 

Informuojame:

 1. Tie, kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, SISTEMA gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro balandžio pradžioje (t. y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai.
 2. Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 

Mokinių priėmimo į mokyklą nenuolatinė komisija ir nenuolatinės komisijos darbo reglamentas.

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas.

 

Sąrašai negalutiniai, eilė gali kisti nuo dar paduotų prašymų su aukštesniais prioritetais. Galutinį sąrašą nustatys mokyklos priėmimo komisija. Priėmimo pirmo etapo sąrašai  bus skelbiami 2018 m. birželio 1 d.

Pateikti prašymai mokytis:

 

Mokykloje vykdomos  ugdymo programos

 • Priešmokyklinio ugdymo programa
 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio ugdymo (I dalies) programa

Planuojami klasių komplektai 2018 - 2019 m. m.

Priešmokyklinė1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
1 4 4 4 3 5 4 3 3

Laisvos vietos klasėse 2018 - 2019 m. m.

KlasėKlasių skaičiusLaisvos vietos
Priešmokyklinė 1 0
1 4 2
2 4 0
3 4 0
4 3 7
5 5 0
6 4 0
7 3 6
8 3 8

Klasių komplektai 2017 - 2018 m. m.  

Priešmokyklinė1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
1 4 4 3 2 4 3 3 2

  

Laisvos vietos klasėse 2017 - 2018 m. m.

KlasėKlasių skaičiusLaisvos vietos
Priešmokyklinė 1 1
1 4 0
2 4 3
3 3 7
4 2 0
5 4 13
6 3 6
7 3 9
8 2 0

 

Sutartys

 • Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio (I pakopos) ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje  aptariami Mokyklos ir mokinio (arba asmens, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 • Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo  Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.
 • Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

Reikalingi dokumentai

Dokumentai, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys:

 • Prašymas (pildomas vietoje)
 • Gimimo liudijimo kopija
 • Dvi nuotraukos (3x4)
 • Sveikatos pažyma