Vaikų užimtumo klubo „DICTUM FACTUM“ tikslas: užtikrinti bei suderinti saugų mokinių funkcionavimą tarp dviejų formaliojo ir neformaliojo švietimų sistemų, atsižvelgiant į vaiko interesus sukuriant efektyviai veikiantį perėjimo tarp abiejų švietimo sistemų mechanizmą.

Vaikų užimtumo klubo „DICTUM FACTUM“ uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas efektyviam mokinio asmenybės augimo procesui formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje.
 • Plėtoti verslumo bei lyderystės ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių individualius poreikius.
 • Skatinti mokinių domėjimąsi gamtos bei inžinerijos mokslų programomis, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos bei demokratiškumo įgūdžius.
 • Stiprinti mokinių įgūdžius projektinėje veikloje, plėtojant bendradarbiavimą su organizacijos partneriais.
 • Sukurti saugią aplinką, kurioje kiekvienas mokinys galėtų įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus bei nuolatos tobulėti.

Vaikų užimtumo klubo „DICTUM FACTUM“ sėkmės formulė:

 • Aš pats žinau ko aš noriu, kam to reikia, kaip aš tai pasieksiu;
 • Aš pats esu atsakingas už savo ateitį ir rezultatus;
 • Mokykla – mano pirmoji darbovietė;
 • Aš visada žinau kur ieškoti pagalbos.

DICTUM FACTUM veikla:

 • 5 - 8 klasių mokinių saviruošos klubas
 • Pagalbos pradinukui klubas
 • Mokytojų individualios konsultacijos 5-8 klasių mokiniams