Bendrasis logo projekto

ES paramos projektas
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)


 elos

NACIONALINIS PARTNERYSTĖS TINKLŲ KŪRIMO PROJEKTAS
„ELOS – EUROPA KAIP MOKYMOSI APLINKA MOKYKLOJE“


 bibliotekos

LR ŠMM „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS“ PROJEKTAS
 „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS“


 tech menai gamta

LR ŠMM „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS“ PROJEKTAS
„TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA"


 obuoliodraugai

TARPTAUTINĖ PROGRAMA „OBUOLIO DRAUGAI"


 


 

TARPTAUTINĖ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI" 


 mesrusiuojam

VISUOTINIO APLINKOS APSAUGOS PROJEKTAS „MES RŪŠIUOJAM“


 

PREVENCINĖ PROGRAMA „ĮVEIKIAME KARTU"