2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2016 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2015 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

2014 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

 

Tikslas - atlikti progimnazijos veiklos kokybės vertinimą.

Uždaviniai:

  1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
  2. Remiantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijas progimnazijos veiklos planavimui.
  3. Informuoti progimnazijos bendruomenę apie veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
  4. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos progimnazijos veiklos kokybę.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:

Grupės koordinatorė - Laimutė Leonavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė;

Pirmininkė - Jūratė Sapiegaitė, bibliotekininkė, etikos vyresnioji mokytoja;

Pirmininkės pavaduotoja - Kristina Vaitilavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nariai: 

Aivaras Kunigonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos mokytojas metodininkas;

Ona Alekrinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Rita Dulskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytojas.