Priešmokyklinė grupė (amžius nuo 6 iki 7 m.)

 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas: brandinti vaiką mokyklai bei sudaryti sąlygas saugiam jo perėjimui nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

 

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • Lavinti bei ugdyti vaiko asmenybę per aktyvią veiklą;
 • Užtikrinti nuolatinį asmenybės augimo procesą;
 • Sudaryti sąlygas aktyviai dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje;
 • Skatinti bendruomeniškumo jausmą, aktyviai dalyvaujant mokyklos bendruomenės gyvenime.

 

Mūsų sėkmės formulė:

 • šiuolaikiški ir profesionalūs pedagogai;
 • nuolatinis vaiko asmenybės augimas;
 • stipri bendruomenė;
 • saugi ir šilta aplinka.

 

Vaikams teikiama pagalba:

 • pedagoginė;
 • psichologinė;
 • logopedo;
 • sveikatos priežiūros specialisto.