Visos dienos mokykla organizuojama įgyvendinant vaikų užimtumo klubo „DICTUM FACTUM“ veiklas.

Tikslas: užtikrinti bei suderinti saugų mokinių funkcionavimą tarp dviejų formaliojo ir neformaliojo švietimų sistemų, atsižvelgiant į vaiko interesus sukuriant efektyviai veikiantį perėjimo tarp abiejų švietimo sistemų mechanizmą.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas efektyviam mokinio asmenybės augimo procesui formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje.
  • Plėtoti verslumo bei lyderystės ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių individualius poreikius.
  • Skatinti mokinių domėjimąsi gamtos bei inžinerijos mokslų programomis, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos bei demokratiškumo įgūdžius.
  • Stiprinti mokinių įgūdžius projektinėje veikloje, plėtojant bendradarbiavimą su organizacijos partneriais.
  • Sukurti saugią aplinką, kurioje kiekvienas mokinys galėtų įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus bei nuolatos tobulėti.

Sėkmės formulė:

  • Aš pats žinau ko aš noriu, kam to reikia, kaip aš tai pasieksiu;
  • Aš pats esu atsakingas už savo ateitį ir rezultatus;
  • Mokykla – mano pirmoji darbovietė;
  • Aš visada žinau kur ieškoti pagalbos.

Klubo „DICTUM FACTUM“ veikla: