Nuo 2015/ 2016 m. m. mūsų mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje (OPPP), kurios tikslas - mokyti mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programa vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.

Olweus patyčių prevencijos programos išskirtinumas – įgyvendinimo veiklose dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Į programos vykdymą įtraukiami administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas, pedagogai, klasių auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Programoje dalyvaujančios mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės atsirasti patyčioms ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Tikėtina, kad įdiegus šią programą, mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgis naujų kompetencijų.

2008 m. Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimą pradėjo 29 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos. 2009 m. į programą įsitraukė dar 64 mokyklos. 2011 m. trečiajame OPPP įgyvendinimo etape dalyvavo 124 mokyklos.

Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones. OPPP Lietuvos mokyklose koordinuoja ir įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Daugiau informacijos apie Olweus programą galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetinėje svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus programa“.

Smulkiau apie programą ČIA.

Vykdant Olweus patyčių programą progimnazijoje, direktorės įsakymu sudarytas koordinacinis komitetas, paskirti mokymosi ir supervizijų grupių vadovai, sukurtos darbuotojų mokymosi ir supervizijų grupės. Grupių susitikimai, kurių trukmė 90 min., vyks kas antrą savaitę.

Direktorės įsakymas

 

2015 m. lapkričio 17-26 dienomis progimnazijoje vyko Olweus patyčių mąsto tyrimas. Jame dalyvavo visi 3 - 8 progimnazijos klasių mokiniai. Vaikai, gavę asmeninius slaptažodžius, virtualioje erdvėje atsakinėjo į pateiktus klausimus. Tyrimo rezultatai.

Progimnazijoje 2016-2017 m. m. buvo tęsiama Olweus patyčių prevencijos programa, kurioje dalyvavo visa progimnazijos bendruomenė. Kiekvieną savaitę klasių auklėtojai vedė valandėles patyčių tema. Lapkričio 21 d. – gruodžio 2 d. 3-8 klasių mokiniai dalyvavo anoniminėje Olweus apklausoje apie patyčias. Klausimyną sukūrė Norvegijos Bergeno universiteto profesorius dr. Dan Olweus. Apklausos rezultatai

Progimnazijoje 2017-2018 m. m. tęsiama Olweus patyčių prevencijos programa, skirta visai progimnazijos bendruomenei. Du kartus per mėnesį klasių auklėtojai veda valandėles patyčių tema. 2017 m. lapkričio 13  – 24 dienomis 3-8 klasių mokiniai dalyvavo anoniminėje Olweus apklausoje apie patyčias. Klausimyną sukūrė Norvegijos Bergeno universiteto profesorius dr. Dan Olweus. Apklausos rezultatai

 

 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklos planas 2018 - 2019 m. m.

Klasių valandėlės

Klasių valandėlių temos

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Olweus programos drausminimo kopėtėles

  

pazymejimas

 scan0812 page 001

scan0618 page 001