7 Vas

Kauno Simono Daukanto progimnazija, prieš metus priėmusi iššūkį dalyvauti „Erasmus+“ projekte „A-SELFIE“, sausio 21 d. „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimuose“ (angl. „Digital Schools Awards“) vienintelė iš Kauno miesto progimnazijų buvo įvertinta net devyniose srityse: lyderystė, tęstinis profesinis tobulėjimas/augimas, vertinimas, SELFIE ataskaita, mokinių skaitmeninė kompetencija, infrastruktūra ir įranga, mokymas ir mokymasis, bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas, mokykla mentorė.

Pastarasis apdovanojimas mokyklai itin reikšmingas, nes Mokykla mentorė gali konsultuoti kitas mokyklas visose minėtose srityse.

Šalia Slovėnijos, Serbijos, Airijos ir Škotijos mokyklų iš viso savo skaitmenines kompetencijas tobulino 17 atrinktų Lietuvos mokyklų. Pasak Kauno Simono Daukanto progimnazijos projekto koordinatoriaus, informacinių technologijų vyr. mokytojo Fernando Antunez Cid, programa ne tik sustiprino mokytojų skaitmenines kompetencijas, bet ir leido pastebėti pokyčius – kaip vienus svarbiausių išskiria tikslingą IT strategijos turėjimą ir bendradarbiavimo augimą per patirties sklaidą. Ši verslo remiama švietimo iniciatyva paskatino mokyklos IT bendruomenės augimą visais lygiais: mokinių, jų tėvų, mokytojų bei administracijos.

Norėtųsi pasidžiaugti, jog programos vertintojai, skirdami ženkliukus, atkreipė dėmesį į integruotas progimnazijos pamokas ir įvertino veiklas, kurios sudaro galimybę keisti mokinių nuostatas – vertinimo ataskaitoje kaip unikalus įrodymas buvo išskirtas virtualios knygos apie draugystę kūrimas. Tad gauti devyni ženkliukai įpareigoja mokyklą dalintis savo gerąja patirtimi su kitais, plėsti skaitmeninės bendruomenės narių gretas, siekti ir įgyvendinti visus savo strategijoje išsikeltus tikslus.