Steigėjas

Kauno miesto savivaldybė http://www.kaunas.lt

Pedagogams

MRU eBooks duomenų bazė https://https://ebooks.mruni.eu/
Ugdymo plėtotės centras https://www.upc.smm.lt/
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
http://www.egzaminai.lt
Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Lietuvos mokyklų svetainės http://www.lm.lt
Švietimo internetinė svetainė http://www.mokykla.smm.lt
Studentų ir moksleivių centras http://mokslo.centras.lt
Atviros Lietuvos fondas http://www.osf.lt
Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt
http://www.emokykla.lt
Lietuvos mokslas ir studijos http://www.mokslas.lt
Studentų ir moksleivių centras http://www.mokslai.lt
Švietimo plėtotės centras http://www.pedagogika.lt
Lietuvos mokyklų tinklas http://www.tinklas.lt
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka http://www.lnb.lt
Lietuvių -anglų - lietuvių kalbų žodynas http://alkonas.fotonija.lt
Švietimo politikos centras http://www.svietimas.lt
Pedagogų profesinės raidos centras http://www.pprc.lt
Pedagogų socialinis tinklas http://www.teachersnetwork.eu/
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba http://www.kppt.lm.lt/
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras http://www.kpkc.lt/

Mokiniams

Jaunimo psichologinės paramos centras http://www.jppc.lt/
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“ http://www.tinklas.lt/
Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/
Europos dienoraštis http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/

Lietuvos aukštosios mokyklos

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka ir sąlygos http://www.lamabpo.lt/
Europos humanitarinis universitetas http://lt.ehu.lt/
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt/
Kauno medicinos universitetas http://info.kma.lt
Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija http://www.lcn.lt/ktks
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
LCC tarptautinis universitetas  http://www.lcc.lt/
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt/
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://lmta.lt/
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt
Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzua.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu/lt/
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vtu.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas http://www.vpu.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Vilniaus verslo teisės akademija http://www.vvtakademija.lt/

Lietuvos kolegijos

Alytaus kolegija http://www.akolegija.lt/
Kauno kolegija http://www.kauko.lt/
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija http://www.kmaik.lt/
Kauno technikos kolegija http://www.ktk.lt/
Klaipėdos valtybinė kolegija http://www.kvk.lt/
Klaipėdos verslo aukštoji mokykla http://www.kvam.lt/
Kolpingo kolegija http://kolegija.kolping.lt/
Lietuvos aukštoji jureivystės mokykla http://www.lmc.lt/
Marijampolės kolegija http://www.marko.lt/
Panevėžio kolegija http://www.panko.lt/
Socialinių mokslų kolegija http://www.smk.lt/
Šiaulių kolegija http://www.siauliukolegija.lt/
Šiaurės Lietuvos kolegija http://www.slk.lt/
Tarptautinė taisės ir verslo aukštoji mokykla http://www.ttvam.lt/
Utenos kolegija http://www.utenos-kolegija.lt/
V.A.Griaušiūno aukštoji vadybos mokykla http://www.avm.lt/
Vakarų lietuvos verslo kolegija http://www.vlvk.lt/
Vilniaus dizaino kolegija http://www.dizainokolegija.lt/lt/
Vilniaus kolegija http://www.viko.lt/
Vilniaus kooperacijos kolegija http://www.vkk.lt/
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/
Vilniaus verslo kolegija http://www.kolegija.lt/
Žemaitijos kolegija http://www.zemko.lt/

Žinios

BNS terminal žinios http://terminal.bns.lt/
Delfi žinios http://www.delfi.lt/
Lietuvos naujienų agentūra http://www.elta.lt/
Naujienų portalas http://www.alfa.lt/

Duomenų paieška pasaulyje ir Lietuvoje

Viena geriausių paieškos sistemų http;//www.google.lt
Vienas didžiausių ir greičiausių paieškos serverių http://www.altavista.com
Vienas pirmųjų paieškos serverių http://www.lycos.com
Didžiausias ir populiariausias katalogas http://www.yahoo.com
Paieškos serveris ir katalogas http://www.infoseek.com