27 Lap

2017 m. lapkričio 23 dieną Kauno Simono Daukanto progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų, tėvų, švietimo pagalbos specialistų, vadovų konferencija „Drąsos veikti kartu!”, kurios tikslas - skleisti mokyklų bendruomenių gerąją patirtį diegiant kolegialaus grįžtamojo ryšio idėjas, plėsti tinklinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Konferenciją organizavo Kauno miesto Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Besimokančių mokyklų tinklas (BMT) ir Kauno Simono Daukanto progimnazija. Plenariniame konferencijos posėdyje sveikinimo žodį tarė VšĮ „Sveikatingumo idėjos” vadovas Audrius Jasinskis, pranešimus skaitė VDU Edukologijos instituto prof. hab. dr. Vilma Žydžiūnaitė, „Renkuosi mokyti“ alumnė Justė Mieželė, asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ tarybos pirmininkas Audrius Murauskas, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacijos prezidentė dr. Estela Daukšienė, NMVA mokyklų išorės vertintoja Birutė Augustanavičiūtė.

Vėliau diskusijos vyko penkiose darbo grupėse. Grupėje „Mokykla – mokyklai“ diskutuota apie išorinio bendradarbiavimo svarbą, grupėje „Lyderystė, formuojant bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“ aptartas veiksmingo veiklų stebėjimo modulio sukūrimas, refleksijos efektyvumas, grupėje „Mokytojų kambarys jauniems“ dalintasi apie patirtas sėkmes, iškilusias problemas, jų sprendimo būdus, grupėje „Veikime kartu“ nagrinėtas pozityvus profesionalumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas, kolegialus mokymasis, o grupėje „Pedagogika visiems“ kalbėta apie teigiamus socialinius santykius.

Konferencijos akimirkos čia.