12 Gru

Džiaugiamės galėję prisidėti prie Goethe‘s instituto savaitgalio mokymų organizavimo mūsų progimnazijoje gruodžio 8 – 9 dienomis ir priimti daugiau kaip 80 atstovų iš įvairių Lietuvos mokyklų – mokyklų vadovų, dalykų ir vokiečių kalbos mokytojų, dalyvaujančių projekte „CLILiG tavo mokykloje”, Ugdymo plėtotės centro, VDU užsienio kalbų instituto darbuotojų, kurie domisi integruotu mokymu.

Mokymuose „IDUKM: integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, jo pagrindiniai principai, tikslai ir įgyvendinimo būdai“ dalyvavo svečiai Kim‘as Haataja (Suomija), vizituojantis profesorius Heidelbergo universiteto Vokiečių kaip užsienio kalbos filologijos institute Vokietijoje ir Rolfas Kruczinna (Vokietija), mokytojams skirtų mokymų apie dalyko dėstymą vokiečių kalba (DFU) referentas ir autorius, Vokietijos Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos ekspertas Pečo mieste Vengrijoje, dirbantis su atskirus dalykus dėstančių mokytojų grupėmis.

Pasak Kim‘o Haataja, šiuo metu švietimo sistemoje vyksta mokymosi paradigmų pokytis. Labai svarbu suvokti, kad CLIL apima daug skirtingų aspektų, tačiau dėmesio centre yra besimokantysis. Geriausias būdas, remiantis neurolingvistikos duomenimis, mokyti sujungiant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Rolf‘as Kruczinna  akcentavo, jog mokiniai mokosi sudėtingų dalykų, tad svarbu, kad kalbą išgyventų veikdami.

Primename, kad mūsų progimnazija yra antroji Lietuvoje mokykla, Goethe‘s instituto pasirinkta mokykla- partnere projekte „PASCH“. Kasmet į šias mokyklas atvyksta ekspertai, analizuojantys, kaip mokyklai sekasi įgyvendinti susitarimus. Didžiuojamės, kad gruodžio 8 d. vokiečių kalbos vyresniosios mokytojos Skaidros Šergalienės ir biologijos vyresniosios mokytojos Laimos Razbadauskytės vestas integruotas atviras pamokas 6 ir 7 klasių mokiniams, ekspertai įvertino teigiamai.

Akimirkos ČIA.