17 Rug

Tyrimai rodo, kad vaikams, kurie auklėjami pabrėžiant tik asmeninius pasiekimus, savarankiškumo ir rungtyniavimo svarbą, sunkiau sekasi prisitaikyti prie komandinio darbo principų, integruotis į grupes ir jose kurti lygiaverčius santykius.  Mūsų progimnazijos 5-okai –  unikalūs, su labai skirtingais gebėjimais ir skirtingo lygio asmenybės. Natūralu, jog klausiame, o kaip suburti komandą, kad jos nariai dirbtų kartu ir siektų bendro tikslo? Atsakymas yra – formuoti klasės  komandą lavinant kultūrinius, socialinius ir emocinius įgūdžius per įvairius užsiėmimus. Vienas iš tokių – „Išgyvenimo žygis“, finansuojamas projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Jau antrus metus taikome šią praktiką ir džiaugiamės rezultatais.