26 Bir

Kauno Simono Daukanto progimnazija išsikėlusi ambicingą tikslą – siekti, kad visų pradinę mokyklą baigiančių mokinių skaitymo technikos įgūdžiai būtų geri ir labai geri, todėl nuosekliai dirba ta kryptimi. Vienas iš galimų įrankių mažinti ugdymo kokybės atotrūkį tarp skirtingų mokinių – tikslinė valstybės dotacija mokinių pasiekimams gerinti – projektas „Kokybės krepšelis“. Įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kauno miesto savivaldybės bendrai finansuojamo projekto veiklas, progimnazija didelį dėmesį skiria mokytojų profesiniam tobulėjimui ir profesionaliam bendradarbiavimui su kitų įstaigų pedagogais, nes šiuolaikinis mokytojas turi būti inovatyvus ir nuolat ieškantis naujų bei veiksmingų mokymo(si) metodų.
Mokyklos pradinių klasių mokytojos aktyviai dalyvavo kolegų komandos Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos seminare „Lego ir mąstymo žemėlapių naudojimas tobulinant mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius“. Aktyviai įsitraukę ir noriai veikę seminare mokytojos pagilino žinias, kaip „Lego story“ ir „Lego education“ kaladėles, robotukus bei mąstymo žemėlapius panaudoti skaitymo ir rašymo pasiekimams gerinti, gabiems mokiniams ugdyti. Viliamės, jog pamokų metu mokiniai, susipažinę su spalvingomis Lego detalėmis ir jas derindami, pasitelkdami konstravimą ir programavimą Lego WeDo 2.0 robotus, laikydamiesi struktūros, kurs įvairias istorijas, tobulins skaitymo ir rašymo įgūdžius, domėsis gamtos mokslais ir inžinerija. Mokytojos įsitikinę, kad tinkamai parinkdamos mąstymo žemėlapius, skatins mokinius mąstyti kritiškai ir spręsti problemas.
Džiaugiamės, kad reflektuodami mokymus sulaukėme padėkos iš Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos komandos už postūmį dalintis metodine ir praktine darbo patirtimi organizacijos išorėje, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas. Vadinasi, einame teisingu keliu. Akimirkos iš seminaro ČIA.