3 Kov

ŠACHMATAI PRADINĖJE MOKYKLOJE: BŪDAI IR GALIMYBĖ
MOKINIŲ PASIEKIMAMS GERINTI 

Pavasaris, saulė, gera nuotaika vakar (kovo 5d.) tvyrojo seminare „Šachmatai pradinėje mokykloje: būdai ir galimybės mokinių pasiekimams gerinti“.  

Ar kadaskaičiavote, kiek šachmatų lentoje kvadratų? O stačiakampių? Lektorius Donatas Pilinkus antrajame užsiėmime pateikė įdomių variantų, kaip šachmatus integruoti su matematika. Turime tikslą  ne  sportininkus ugdyti, o pasitelkę šachmatus kaip pagalbinę priemonę lavinti įvairius mokinių gebėjimus: intelektą ir loginį mąstymą, kūrybiškumą, mokytis siekti tikslų, ugdytis socialinius įgūdžius. Kaip rodo moksliniai tyrimai, daugiausiai naudos šachmatai duoda 6–8 metų vaikams, nes tokio amžiaus jie yra itin imlūs. Mėgindami perprasti šachmatų logiką, žaisdami vaikai įgyja ir įtvirtina ne tik skaičiavimo, bet ir skaitymo, rašymo, uždavinių sprendimo įgūdžius. Tai padeda siekti aukštesnių kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų. Tikime, kad pradinių klasių mokytojos išradingai pritaikys įgytas žinias, juolab, kad netrukus progimnaziją pasieks šachmatų komplektai ir net dveji gigantiški šachmatai.

Primename, kad mokymai ir priemonės finansuojami projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“  lėšomis.

Sakmatai2.gif