Nuo 2020 metų Kauno Simono Daukanto progimnazija yra STEM mokyklų tinklo narė.

 

MOKYMAS

PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROJEKTAI:

1. „MOKYKIMĖS STEM: INOVATYVUS STEM MOKYMO(SI) MODELIS VIDURINĖSE MOKYKLOSE“
2. „STEAM4SEN" 
3. „HANDS ON MINDS ON“:

Projekto partnerių susitikimas Kaune (2019 m. balandžio 8 - 12 d.):

Projekto partnerių virtualus susitikimas (2021 m. gegužės 17 - 21 d.)

 

4. „CULT - TIPS"

 

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR 2020 PROJEKTAS:

1. „BALTIC CULTURE THROUGH EDUCATION"

 

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI:

1. „LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!“:
2. „SVEIKATIADA“:
2019/ 2020 m. m.
2020/ 2021 m. m.
2021/ 2022 m. m.
2022/ 2023 m. m.
 

KONFERENCIJOS

 • STEAM mokinių konferencija mokykloje (2019 m. balandžio 17 d.) 
 • Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija - dirbtuvės „Ingenious Engineering' 2019" KTU Inžineriniame licėjuje (2019-11-15) (F. Antunez Cid skaitė pranešimą, organizavo dirbtuves „Skaitmeninis pabėgimo kambarys")
 • Šiaulių „Juventos“ progimnazijos respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Juventos STEAM-ukai kviečia draugus!“ (2020-11-26) (3a klasės mokinė Jonė Mantė Aleksevičiūtė ir 3d klasės mokinė Akvilė Ramanauskaitė)
 • Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos respublikinė tiriamoji-praktinė gamtos mokslų konferencija „STEBIU. KURIU. ANALIZUOJU“ (8a klasės mokinys Džiugas Blažaitis, 7e klasės mokinės Laura Liutkutė ir Erika Didikė) (2021-03-31)
 • Mokinių integruotų projektinių darbų konferencija „Tirk. Atrask. Apibendrink. Dalinkis.“ (2021 m. balandžio 28)
 • Respublikinė konferencija „Mažieji technologijų kūrėjai“ (3a klasės mokiniai Deimantas Masaitis „Žaidžiame matematika. Perimetras“  ir Vakaris Sutkus „Ekologija IT“)
 • Kretingos Simono Daukanto progimnazijos respublikinė nuotolinė teorinė-praktinė konferencija „Ateities mokykla“ (mokytoja Ana Gliebė, 2021-03-25)
 • 11-oji tarptautinė PRiMERA konferencija (Žanos Jermakovaitės ir Fernando Antunez Cid elektroninis plakatas „Integruota IT ir ekonomikos pamoka“, 2021-02-25)
 • 13-oji tarptautinė PRiMERA konferencija (Fernando Antunez Cid pranešimas „Developing Growth Mindset Through Robotics Activities“, 2021-04-22)
 • 15-oji tarptautinė PRiMERA konferencija (Žanos Jermakovaitės ir Fernando Antunez Cid pranešimas „Eurų monetos: integruotas IT ir ekonomikos edukacinis projektas“, 2021-06-24

OLIMPIADOS, KONKURSAI

 • „KINGS 2019” matematikos olimpiada (2019-09-12)
 • Kauno m. ugdymo įstaigų 7 - 8 klasių mokinių žinių viktorina „Tai įmanoma!", skirta IT plėtros dienai (2019-09-16) - 3 vieta
 • 16-asis Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas BEBRAS (2019-11-18)
 • Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių viktorina „Gamta - žmogui, gamta - ateičiai" (2019-12-12) - padėka
 • Tarptautinis kompiuterinių pateikčių pradinių klasių mokinių ir jų šeimos konkursas „Gražiausia iliustracija pagal A. Puškino kūrybą" (2020-01-15) - 3 vieta
 • Kauno miesto ugdymo įstaigų antrokų konkursas „Jaunasis technikas“ (2020-01-23) - 1 vieta
 • Respublikinio projekto „Sveikatiada“ iššūkio „Grūdiniai produktai yra sveikatai palankios mitybos pagrindas!“ protmūšis (2020-02-04) – 1 vieta
 • Kauno miesto ugdymo įstaigų ketvirtų klasių mokinių konkursas „Jaunasis technikas“ (2020-02-06) - 1 vieta
 • Pirmasis Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados etapas (2020-02-11)
 • Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių komandų konkursas „Noriu augti sveikas“ (2020-02-12)
 • Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ekonomikos ir IT komiksų konkursas „Sąmoningas elgesys su pinigais. Aš taupau" (2020-02-26) - 2 vieta
 • Tarptautinis matematikos konkursas „PANGEA 2020" (1, 2 vietos)
 • Tarptautinis matematikos konkursas „PANGEA 2021“ (8 mokiniai – prizininkai)
 • Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ pusfinalis (2020-09-30) - pateko į finalą tarp 10 geriausių Lietuvos mokyklų
 • Respublikinio projekto „Sveikatiada“ iššūkio „Renkuosi sveikatai palankius užkandžius!“ protmūšis (2020-10-01) - 1 vieta
 • Asociacijos ir VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos konkursas „Mes Rūšiuojam" (2020-10-16)
 • Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada „Oro tarša“ (6 diplomai) (2020-11-18)

RENGINIAI

PAMOKOS, VEIKLOS NETRADICINĖSE APLINKOSE

UGDYMAS NEFORMALIAJAME ŠVIETIME

PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS

 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)
 • Kauno technikos profesinio mokymo centras (KTPMC)
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS

 • Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?" (2020-01-17) (J. Juknevičienė, A. Kunigonis, L. Leonavičienė)
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Gamtamokslinė tiriamoji veikla 5 - 8 klasėse: jutikliai" (2020-01-20) (G. Petravičius)
 • Seminaras „Probleminio mokymo taikymas švietimo sistemoje“ Tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokykimės STEM: Inovatyvus STEM mokymo(si) modelis vidurinėse mokyklose“ rėmuose (ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA201-035232)
 • Seminarų ciklas „Tyrimais grįstas gamtamokslinis ugdymas įveiklinant gamtos laboratorijas" (2020-02-26).
 • Seminaras „Lego ir mąstymo žemėlapių naudojimas tobulinant mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius“ (2020-06-26)
 • Tarptautinė konferencija „Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas“ (2020-11-27)
 • Mokyklų, išbandančių Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms, vidiniai mokymai (2021-06-04)