MOKYMAS

PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROJEKTAI:

1. „MOKYKIMĖS STEM: INOVATYVUS STEM MOKYMO(SI) MODELIS VIDURINĖSE MOKYKLOSE“
2. „STEAM4SEN" 
3. „HANDS ON MINDS ON“:
Projekto partnerių susitikimas Kaune (2019 m. balandžio 8 - 12 d.):
4. „CULT - TIPS"

 

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR 2020 PROJEKTAS:

1. „BALTIC CULTURE THROUGH EDUCATION"

 

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI:

1. „LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!“:
2. „SVEIKATIADA“:
2019/ 2020 m. m.
2020/ 2021 m. m.
 

KONFERENCIJOS

 • STEAM mokinių konferencija mokykloje (2019 m. balandžio 17 d.) 
 • Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija - dirbtuvės „Ingenious Engineering' 2019" KTU Inžineriniame licėjuje (2019-11-15) (F. Antunez Cid skaitė pranešimą, organizavo dirbtuves „Skaitmeninis pabėgimo kambarys")
 • Šiaulių „Juventos“ progimnazijos respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Juventos STEAM-ukai kviečia draugus!“ (2020-11-26) (3a klasės mokinė Jonė Mantė Aleksevičiūtė ir 3d klasės mokinė Akvilė Ramanauskaitė)

OLIMPIADOS, KONKURSAI

RENGINIAI

PAMOKOS, VEIKLOS NETRADICINĖSE APLINKOSE

UGDYMAS NEFORMALIAJAME ŠVIETIME

PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS

 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)
 • Kauno technikos profesinio mokymo centras (KTPMC)
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS

 • Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?" (2020-01-17) (J. Juknevičienė, A. Kunigonis, L. Leonavičienė)
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Gamtamokslinė tiriamoji veikla 5 - 8 klasėse: jutikliai" (2020-01-20) (G. Petravičius)
 • Seminaras „Probleminio mokymo taikymas švietimo sistemoje“ Tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokykimės STEM: Inovatyvus STEM mokymo(si) modelis vidurinėse mokyklose“ rėmuose (ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA201-035232)
 • Seminarų ciklas „Tyrimais grįstas gamtamokslinis ugdymas įveiklinant gamtos laboratorijas" (2020-02-26).
 • Seminaras „Lego ir mąstymo žemėlapių naudojimas tobulinant mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius“ (2020-06-26)
 • Tarptautinė konferencija „Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas“ (2020-11-27)
 • Mokyklų, išbandančių Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms, vidiniai mokymai (2021-06-04)